סט שלישיית פותחנים צבעוני

12.00

שלישיית פותחנים צבעונים ביטוחתיים חזקים ונשמרים לארוך טווח
מתאימים לפתיחת קוספאות שימורים